Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Aalscholver
Blauwe Reiger *
Ooievaar *
Knobbelzwaan
Wilde Zwaan
Topper
Eidereend
Grote Zaagbek
Zeearend *
Visarend
Buizerd *
Sperwer *
Havik *
Torenvalk
Patrijs
Kraanvogel *
Kievit *
Witgat *
Oeverloper
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Visdief
Houtduif *
Koekoek *

Gierzwaluw *
IJsvogel *
Bijeneter
Zwarte Specht *
Grijskopspecht
Grote Bonte Specht *
Kleine Bonte Specht
Veldleeuwerik *
Oeverzwaluw *
Boerenzwaluw *
Huiszwaluw *
Graspieper *
Witte Kwikstaart *
Roodborst *
Gekraagde Roodstaart
Zwarte Roodstaart *
Paapje *
Zanglijster *
Grote Lijster *
Kramsvogel
Merel *
Tuinfluiter
Zwartkop *
Braamsluiper *
Grasmus *

Spotvogel
Tjiftjaf *
Goudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Koolmees *
Pimpelmees
Boomklever *
Grauwe Klauwier *
Ekster *
Gaai *
Bonte Kraai *
Raaf *
Spreeuw
Ringmus *
Vink *
Putter *
Groenling *
Sijs
Europese Kanarie
Goudvink *
Appelvink *
Geelgors *

Foto’s van de auteur. Gebruik van foto’s is alleen toegestaan na toestemming van de auteur.


Inlichtingen:
Jaap Schröder - Mecklenburglaan 9, 3843 BN Harderwijk, tel. 0341-416324
e-mail: schroder.zoomers@caiway.nl

north face cyber monday black infrared 6s black infrared 6s coach cyber monday uggs cyber monday michael kors cyber monday lululemon cyber monday beats by dre cyber monday jordan 11 legend blue michael kors cyber monday lululemon cyber monday black infrared 6s north face cyber monday black infrared 23 13s grey toe 13s jordan 13 barons lebron 12 beats by dre black friday uggs cyber monday beats by dre black friday michael kors outlet michael kors black friday michael kors black friday north face black friday jordan 13 black infrared 23 jordan 13 bred north face black friday louis vuitton outlet uggs cyber monday coach black friday black infrared 6s north face cyber monday north face black friday jordan 6 black infrared north face cyber monday beats by dre outlet jordan 11 legend blue lululemon black Friday beats by dre black friday bred 13s beats by dre black friday michael kors cyber monday lebron 12 coach black friday coach black friday jordan 13 grey toe uggs cyber monday black infrared 23 13s beats by dre cyber Monday beats by dre black friday jordan 6 black infrared beats by dre black friday jordan 13 grey toe north face black friday black infrared 6s black infrared 6s uggs cyber monday bred 13s michael kors cyber monday lululemon black friday